PODSTAWOWE POJĘCIA

W poprzednim punkcie powiedzieliśmy, że głównym zadaniem systemu operacyjnego jest nadzorowanie i zarządzanie pracą wszystkich’ zespołów systemu liczącego, tzn. nadzorowanie i za­rządzanie wszystkimi procesami wykonywanymi w systemie. Przez pojęcie proces, które jest jednym z głównych.pojęć, rozu­mie się wykonywanie poszczególnych instrukcji zapisanych w pa­mięci operacyjnej. Ciąg tych instrukcji nazywa się programem procesu lub koprogramem. Ta ostatnia nazwa wynika z tego, że poszczególne procesy mogą komunikować się między sobą, kooperować lub konkurować, zwłaszcza jeden proces może wstrzy­mać lub zainicjować inny. proces. Stąd wynika, że możliwe są dwie odmienne strategie organizacji procesów: decentralistyczna i centralistyczna.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)