PODSTAWOWE WADY PROGRAMOWANIA

Programowanie'”w języku wewnętrznym odznacza się bardzo dużą pracochłonnością, trudnością’ poprawy błędów oraz dokony­wania zmian. Jest ono cechą^stosunkowo niewielkiej liczby kom­puterów i! to tych, które posiadają pojemność pamięci operacyj­nej rzędu 1—4 K słów, jak np. CELLiATRÓN C8205, czy DARO ASCOTA 1750/produkcji NRD. Niewątpliwą zaletą pisania pro­gramów w kodzie wewnętrznym jest możliwość ich optymalizacji, w wyniku której’program zajmuje relatywnie najmniej ^miejsca w pamięci;i pracuje najszybciej.Podstawowe wady programowania ,w języku wewnętrznym eliminują’ zastosowanie w procesie. programowania minikompu­terów języków, symbolicznych. , W zależności od stopnia zbliżenia do kodu wewnętrznego maszyny,, można je podzielić.na,kilka grup. I tak wyróżnia się języki symboliczne, w których wyłącznie część operacyjna lub adresowa instrukcji mają postać literowych wyrażeń mnemotechnicznych, -albo obie części .instrukcji mają taką postać.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)