PODZIAŁ OPROGRAMOWANIA

Oprogramowanie to dzieli się na trzy grupy:) pakiety programów,       programy organizacyjne,     programy pomocnicze.Pakietem nazywa się zestaw programów dotyczących proble­mów ogólnych. Każdy z tych programów, poprzez podanie odpo­wiednich’ parametrów,. może być dostosowany do konkretnego problemu użytkownika. Na ogół dzieli się je na pakiety progra­mów (podprogramów) naukowo-technicznych i pakiety programów. przetwarzania danych masowych. Pakiety pierwszej grupy zawierają między: innymi:programy do obliczeń statystycznych,   programy badań operacyjnych, programy matematyczne,   programy obliczeń inżynieryjnych itp.’Pakiety programów drugiej grupy, to:pakiety programów operowania danymi,—    pakiety programów, wyszukiwania informacji, pakiety programów sterowania zapasami,pakiety planowania i sterowania produkcją itd.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)