PODZIAŁ ZAGADNIENIA

W owym czasie sądzono bowiem, że przetwarzanie danych typu ekonomicznego to co naj­wyżej cztery podstawowe operacje arytmetyczne na liczbach dziesiętnych, a poza tym to przepisywanie, redagowanie itp. Szybko okazało’się jednak, że podział na zagadnienia nume­ryczne i ekonomiczne jest podziałem sztucznym i nieodpowia- dającym rzeczywistości. Stąd też starano się opracować jeden wspólny język. Prace takie zostały podjęte mniej więcej w tym samym czasie W ZSRR, gdzie opracowano język ALGEK, i w USA, gdzie powstał język PL/I. Również międzynarodowa orga­nizacja przetwarzania informacji IFIP, pod auspicjami której po­wstał język ALGOL-60, postanowiła opracować następcę tego ję­zyka.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)