POSŁUGIWANIE SIĘ SYSTEMEM

Posługiwanie się systemem ODYS w znacznym stopniu ułat­wia programowanie z zastosowaniem pamięci dyskowej, eliminu­jąc pracochłonne przeliczenia i stosowanie wielu podprogramów.Istnieje również system makroinstrukcji. dyskowych^MINI- -ODYS o podobnym przeznaczeniu, charakteryzujących się jed­nak większymi ograniczeniami i mniejszą – elastycznością w po­równaniu z systemem: ODYS. Jego zaletą jest jednak , racjonal­niejsze .wykorzystanie obszaru pamięci dyskowej przeznaczonego na programy oraz ominięcie etapu kompilacji, gdyż’program działa, na zasadzie wywoływania makroinstrukcji zapisanych na ‚ stałe na dysku w. postaci segmentów wymiennych.Elementem oprogramowania systemowego dla wersji dys­kowych minikomputerów systemu MERA 300 jest również gene­rator programów wydruków.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)