POSTULOWANY ZAKRES NORM

Jeśli chodzi o postulowany zakres norm, to w skali ogólnej (w odniesieniu do wszystkich ludzi) należałoby zmierzać do internalizacji jedynie tego, co wynika z wartości ogólnoludzkich. Rzeczywiste przyjęcie ich jest równoznaczne z odrzuceniem tego, co z tymi wartościami niezgodne. Należy zdecydowanie odróżniać to, co decy­duje o wartości każdego człowieka, od tego, co równie wartościowych ludzi może różnić między sobą. Tylko w pierwszym obszarze są pożądane ujednolicenia, w obszarze drugim powinna istnieć swoboda.Wiąże się to z niezwykle ważną kwestią tolerancji — akcep­towaniem odmienności nie stanowiących o rzeczywistej wartości jednostki. Formułując ten postulat, zdajmy sobie sprawę, że silne ugrupowania społeczne wykorzystują często swą pozycję i usiłują (nierzadko skutecznie) przeciwdziałać jego realizacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)