POSZCZEGÓLNE POMIESZCZENIA

Pomieszczenie dla operatorów powinno się również znajdo­wać przy sali komputerów i być z nią bezpośrednio połączone wejściem, a co za tym idzie powinno być także klimatyzowane.Inne zalecenia budowlane oraz architektura wnętrz ośrodka.Ważnym’zagadnieniem przy projektowaniu ośrodka jest usytuo­wanie .względem siebie .czterech rodzajowych grup pomieszczeń. Problem ten, nabiera szczególnej wagi w, przypadku obiektu adaptowanego i może być rozwiązywany w ścisłym związku z jego . cechami. architektoniczno-budowlanymi. Gdy ośrodek obliczenio­wy jest budowany od nowa jako wolno stojący budynek, zaleca się następujące usytuowanie poszczególnych pomieszczeń  w piwnicach —pomieszczenia urządzeń klimatyzacyjnych -i’zasilających, -magazyny materiałów eksploatacyjnych, części za- miennych, papierowych nośników informacji, makulatury itd.na parterze — sala komputerów oraz pomieszczenia funk­cjonalnie związane z procesem technologicznym .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)