POWSZECHNIE STOSOWANE

Charakterystycznym i powszechnie stosowanym elementem w sali komputerowej oraz pomieszczeniu przygotowywania maszynowych nośników’ informacji, jest podwójna podłoga z wolną przestrzenią międzypodłogową, w której w-dowolny sposób przepro­wadzać można połączenia kablowe poszczególnych modułów ze­stawu komputerowego, klimatyzacji oraz przewodów zasilania energetycznego (rys.. 5.21). Podłoga taka:ma dwa poziomy, przy czym poziom dolny stanowi -podłoże budowlane zabezpieczone przed zapylaniem’, poziomem górnym zaś są elementy płytowe ułożone na specjalnych wspornikach.’ Płyty górnego poziomu pod­łogi wykonane są z reguły ze stopów metali lekkich, (o wymiarach 60X60 cm i grubości 30—35 mm), które pokrywa się najczęściej- wykładziną PCV. Nośność podwójnej podłogi wynosi. 1000 .-kG/m*. Konstrukcja wspierająca górny poziom podłogi winna umożliwić jej wypoziomowanie w przypadku ewentualnych nierówności pod-, łoża budowlanego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)