PROGRAM ŁĄCZĄCY

Program łączący łączy moduły programowe zakodowane w  różnych językach programowania w jeden-program gotowy do wykonania w systemie. Program obsługi bibliotek realizuje funk­cje zakładania, aktualizacji i obsługi bibliotek programow. Pro­gram sortowania pozwala na uporządkowanie nieposortowanych zbiorów danych oraz na łączenie zbiorów.posortowanych w jeden uporządkowany zbiór. Programy pomocnicze realizują wiele ope­racji organizacyjnych, które są , wykonywane niezalezme od spe­cyfiki zestawu komputerowego i charakteru przetwarzania wyko­nywanego przez użytkownika. Takimi operacjami są np. przeno­szenie zbiorów z jednego nośnika informacji na inny lub kopio­wanie zbiorów. Program autotestujący ułatwia proces testowania i poprawiania programów .użytkownika

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)