PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE

Ulepszeń ta-, kich dokonuje się tak długo, aż uzyska’się zapis w pewnym języ­ku, który akceptowany jest przez dany komputer. W szczególnym przypadku ostatnim zapisem, może być zapis w kodzie wewnętrz­nym maszyny.Programowanie strukturalne to takie, które pozwala uzyskiwać czytelne i zrozumiałe programy, których poprawność można weryfikować na każdym kroku ich’rozwoju. Przejrzystość i czytel­ność programów uzyskuje się poprzez stosowanie ściśle-określo­nych struktur, zarówno struktur danych jak i struktur instruk­cji. Struktury, jako zespoły pewnych elementów, są definiowane w. samym programie przy użyciu nieskomplikowanych sche­matów. -W przypadku struktur danych podstawowym pojęciem jest pojęcie „typu”. Typ jest to zbiór wartości, Jakie może przyjmo- .wać określona zmienna.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)