PRZETWARZANIE INFORMACJI

Mniejszą wartość dla przyswojenia treści zawartych w tekście mają analizy formalne, dotyczące na przykład ortografii, interpunkcji, stylu autora. To zaś, jaką korzyść daje konkretnie takie czy inne działanie, zależy od szczegółowego celu uczenia się i temu celowi powinno być zawsze podporządkowane.Z tego, co powiedzieliśmy, wynika, że to, co podmiot czyni w trakcie uczenia się, ma duże znaczenie. Odbierane informacje zostają prze­twarzane i dopiero w następstwie tego są przyswajane.Przetwarzanie informacji może dokonywać się na różnych pozio­mach, a na każdym z nich — w różnym zakresie. To wszystko nie jest obojętne, wpływając na trwałość efektów uczenia się i na ich rozległość. Zwróćmy uwagę, że w zamierzonym uczeniu się niemal zawsze zależy nam na trwałych efektach, podczas gdy często uzyskujemy rezultaty nietrwałe.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)