PRZY WŁASNYM UDZIALE

Przy udziale własnych, uprzednio przeszkolonych, projektan­tów systemów., albo projektantów- z zewnątrz oraz., specjalistów branżowych, powstaje z czasem koncepcja, systemu informatycz­nego. Będzie ona podstawą opracowania dalszych faz projektowa­nia systemu,’ ustalenia czy? będzie się kupowało, sprzęt, czy ko- , rzystało z obcego, a także do ustalenia typu i konfiguracji kom- putera, lokalizacji ośrodka obliczeniowego oraz podjęcia decyzji w sprawie budowy nowego obiektu lub adaptacji istniejących pomieszczeń. W tej fazie konieczne są szczegółowe konsultacje w za- kresie możliwości:   zakupu potrzebnego sprzętu komputerowego w wymaganych terminach, co można ustalić z dostawcami sprzętu,wykorzystania powtarzalnych projektów ośrodka oblicze­niowego, spraw wykonania dokumentacji projektowej nowego obiektu lub dokumentacji adaptacyjnej (konsultacje z wyspecja­lizowanymi biurami projektowymi).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)