REALIZOWANE PROCESY

Niezależnie od tego, że zarówno zasoby sprzętowe jak i pro­gramowe mogą być rozdzielone pomiędzy konkurujące procesy, zwykle w’ określonym momencie czasu tylko jeden proces może korzystać z określonego zasobu, tzn. proces ten wyklucza z korzy­stania wszystkie pozostałe procesy, które muszą czekać. Zagad­nienie zabezpieczenia takiego wzajemnego wykluczania się pro­cesów jest jednym z. podstawowych problemów synchronizacji procesów współbieżnych. O sposobach rozwiązania tego zadania traktuje punkt następny.Procesy realizowane w. systemie liczącym mogą przebiegać zu­pełnie niezależnie od siebie i znajdować się tylko pod kontrolą jakiegoś procesu nadrzędnego-Mogą też „wiedzieć” o swym istnie­niu – i komunikować się między sobą.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)