ROZWIĄZANIA PROJEKTU

Rozwiązania projektu powtarzalnego powinny umożliwiać do­konanie wyboru odpowiadających inwestorowi propozycji. Tak rozumiany projekt powtarzalny, nie może być wykonany jako gotowa dokumentacja techniczno-robocza, ale raczej jako dokumentacja „ramowa”, pozwalająca na dostosowanie go do kon­kretnych warunków inwestora, a zatem na pewne adaptacje, przy czym zakres prac adaptacyjnych projektu nie powinien prze­kraczać 30% pełnego opracowania wykonawczego.Na podstawie zatwierdzonych założeń techniczno-ekonomicz- nych dokonuje się adaptacji powtarzalnego projektu technicznego. Zakres prac adaptacyjnych dla wykonania opracowania realiza­cyjnego obejmuje przystosowanie do terenu i warunków grunto­wych, wybranie alternatyw materiałowych i wykonanie rysunków adaptacyjnych dla konkretnego inwestora. Sporządzanie projektu technicznego w oparciu o zatwierdzone założenia techniczno- ekonomiczne i projekt powtarzalny może być powierzone jed­nostce projektującej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)