SEMANTYKA JĘZYKA

Polega,to na tym, że dany jest skończony . zbiór tzw. mata-produkcji (zapisanych w postaci prawie identycznej z notacją BNF), które służą do wy­generowania dowolnej ilości produkcji (reguł gramatycznych) słu­żących do generowania poprawnych tekstów, tzn. programów ję­zyka ALGOL-68. Semantyka języka ALGOL-68 opisana jest również w spo­sób formalny poprzez opis wykonania poszczególnych obiektow zewnętrznych. Opis tego wykonania jest podawany w postaci zapisu pewnego algorytmu. Dlatego też zrozumieć taki opis se­mantyki jest bardzo trudno, tak samo jak niełatwo jest zrozumieć ‚przeź kogoś napisany program. Formalizm użyty do opisu seman­tyki oparty jest na terminach technicznych języka ALGOL-68, stąd też odpowiednie przetłumaczenie angielskich terminów tego języka na inne języki narodowe nie jest zadaniem łatwym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)