SFORMALIZOWANA WERSJA

Język ten można trak­tować jako sformalizowaną wersję naturalnego języka angiel­skiego. Każdy program zapisany w tym języku składa się z czte­rech odrębnych części, z których każda posiada swoją zastrze­żoną nazwę. Nazwy te są następujące:   IDENTIFICATION DIVISION ENVIRONMENT DIVISION  DATA DIVISION    PROCEDURE DIVISION.W’ części pierwszej programu zapisuje się takie informacje jak:  nazwa programu,   autor programu, dowolne uwagi (np. krótki opis programu).W części drugiej programu opisuje się:   maszynę, na, której program będzie tłumaczony,   — maszynę, na . której program będzie wykonywany, urządzenia WE/WY, przyporządkowanie danych i wyników do odpowiednich urządzeń zewnętrznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)