SPECJALNE ZASTOSOWANIA

Wśród języków o zastosowaniach specjalnych można wy­odrębnić klasę języków służących do zapisu programów użytko­wych. Języki tej klasy można z kolei podzielić następująco:   języki programowania zagadnień naukowo-technicznych (FORTRAN, ALGOL-60),  języki programowania zagadnień ekonomicznych (COBOL), języki programowania zagadnień nienumerycznych prze­twarzania informacji. (LISP, IPL), języki symulacyjne (SIMULA, SOL). Drugą grupę wśród języków specjalnych stanowią języki słu­żące do zapisu programów systemowych. Języki te charaktery­zują się między innymi tym, że umożliwiają programowanie pro­cesów współbieżnych () oraz pozwalają korzy­stać z niektórych właściwości sprzętowych systemu liczącego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)