STEROWANIE PRACĄ

Sterowanie pracą urządzeń zewnętrznych obejmuje prdział, zwalnianie i odłączanie urządzeń, otwieranie i zamykanie zbiorów dla programów, inicjowanie transmisji, kontrolę popraw- nego przebiegu transmisji, korygowanie nieprawidłowości i sygna­lizację błędów oraz zakończenie transmisji.W przypadku napotkania w programie użytkowym tzw. m- strukcji ekstrakodowych, które, nie są realizowane przez sprzęt komputera, następuje przekazanie sterowania do programu EGZE­KUTOR, który wykonuje instrukcje ekstrakodowe poprzez reali­zację odpowiednich podprogramów. Komunikacja’ z operatorem odbywa się przez wykonywanie jego poleceń oraz wyprowadzanie komunikatów o stanach progra­mu EGZEKUTOR, programów użytkowych i urządzeń .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)