SYGNALIZOWANE KORZYŚCI

Uwzględniając sygnalizowane korzyści, jakie daje samodzielne dochodzenie do stwierdzeń, od dawna postuluje się takie organizowa­nie działań ucznia, by rozwiązywał on problemy. Nie powinny to jednak być problemy narzucone, ale takie, wobec których — stosow­nie do swych zainteresowań i zgodnie z tym, do czego dąży — rzeczy­wiście staje i które uznaje za własne, ujawniając w rozwiązywaniu ich silną motywację i zaangażowanie. W podstawowych zarysach po­stępowanie ucznia jest wówczas zbliżone do postępowania badacza naukowego. Poza biegłością działań różnica polega głównie na tym, że badacz naukowy dochodzi do stwierdzeń nowych obiektywnie, a no­wość stwierdzeń uczniowskich jest subiektywna (wynika z jego niewie­dzy, a nie z braku naukowych rozstrzygnięć). Z interesującego nas punktu widzenia jest to jednak różnica bez znaczenia, nie umniejsza bowiem wartości, jaką dla rozwoju jednostki ma sygnalizowane postępowanie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)