SYSTEM MACIERZOWY

System macierzowy ny’ jest. w .programach napisanych w języku FORTRAN lu. Pakiet zagadnień optymalizacyjnychZawiera programy roz­wiązujące zagadnienia programowania liniowego, zagadnienia transportowe, zagadnienia układania rozkładu jazdy oraz zagad­nienia minimalizacji kosztu mieszanki. Pakiet analizy statystycznej [1] zawiera programy wielowy­miarowej analizy regresji, analizy korelacji kanonicznych, analizy wariancji, analizy składowych głównych, analizy czynnikowej, analizy dyskryminacyjnej, analizy, spektralnej i analizy Fouriera. Program’ odpowiedniej analizy statystycznej poprzedzony jest wspólnym programem wstępiiym, który dla danej, macierzy ob­serwacji oblicza macierze (np. macierz kowariancji), wektory (np’ i . wektor średnich) i skalary (np. estymator brakującej obserwacji) I potrzebne w dalszej analizie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)