SYSTEM OPERACYJNY GEORGE

Prace komputera ODRA 1300 może zorganizować operator, korzy- i stając w tym celu z programu sterującego EGZEKUTOR. Opera­tor ładuje i uruchamia programy, a EGZEKUTOR przydziela dla programu czas jednostki centralnej oraz ustala kolejność realiza­cji programów zgodnie z ich priorytetami. Powoduje to. koniecz­ność ciągłej interwencji operatora i podejmowania decyzji co do właściwego . doboru programów, umożliwiającego wykorzystanie zasobów komputera. W przypadku załadowania: większej. liczby programów, sterowanie ręczne staje się wręcz niemożliwe; może ono być zastąpione sterowaniem automatycznym, przy zastosowa­niu systemu bperacyjnego GEORGE. System-operacyjny typu GEORGE jest programem zaufanym, który może być zastosowany, w komputerach’ serii. ODRA 1300 wyposażonych w program sterujący EGZEKUTOR, zawierający pakiet programów zaufanych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)