SYSTEM WARTOŚCI

Chodzi m.in. o system wartości uznawany (akceptowany) i system rzeczywiście funkcjonują­cy w życiu. Jest ważne, by system uznawany przez jednostkę respek­tował wartości ogólnoludzkie, a system funkcjonujący w jej po­stępowaniu był jak najbliższy uznawanemu. Chodzi o autonomię jednostki — by podmiot miał swoje głębokie przekonania i zgodnie z nimi postępował.Zrozumienie istoty tego zadania jest czymś bardzo ważnym, a wynikające z owego zrozumienia konsekwencje wyrażające się w określonych działaniach wychowawcy stanowią podstawowy waru­nek skuteczności jego oddziaływań. Warunkiem tym jest postępowa­nie zmierzające do internalizacji norm.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)