SYSTEMY STEROWANIA PROCESAMI

Systemy sterowania procesami wymagają, aby urządzenia koń­cowe były wyposażone w odpowiednie czujniki, przyrządy po­miarowe, urządzenia’ wykonawcze, a ponadto konwertery analo­gowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, które pozwalają na odpo­wiednie przekształcenie danych na sygnały komputerowe i od­wrotnie. W systemach kontrolno-sterujących z udziałem człowie­ka korzysta się z urządzeń końcowych umożliwiających szybkie zbieranie danych (uproszczone klawiatury, czytniki żetonów, kart identyfikacyjnych itp.) oraz szybkie uzyskanie dyspozycji w po­staci czytelnej dla człowieka (wyjście akustyczne, urządzenia wy­świetlające, urządzenia drukujące).


Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)