SZCZEGÓLNE ROZMOWY

Szczegółowe rozmowy z dostawcami sprzętu poprzedzają przygotowanie przez nich odpowiedniej oferty, która będzie podstawą do złożenia zamówienia. Należy pamiętać, by zamówienie obej­mowało sprzęt zasadniczy, jego wyposażenie w narzędzia i apara- \ turę specjalistyczną, wyjściowy zestaw części zamiennych, kable łączeniowe itp., instalację i uruchomienie sprzętu, dokumentację :   techniczno-ruchową i dokumentację oprogramowania oraz nośni­ki oprogramowania, a także szkolenie kadry. Jeśli na podstawie za­mówienia sporządzana jest umowa a zwłaszcza, jeśli realizacja za­mówienia odbywa się na zasadach generalnych dostaw, to trzeba pamiętać, że generalny dostawca ponosi odpowiedzialność za peł­ną realizację zadań ustalonych w umowie, a szczególnie za kom­pletność dostawy i osiągnięcie w określonym umową terminie, gwarantowanych w niej parametrów technicznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)