TRANSLATOR JĘZYKA

Translator języka SAWIK połączono także z makrogenera- torem NATRENT, który rozszerza jego możliwości, umożliwiając stosowanie szerokiego zestawu makroinstrukcji,: zapisu przetłu­maczonego programu na dysku magnetycznym, operowanie na po­lach wielobajtowych czy segmentowanie programu, jeśli nie mieści się on w pamięci operacyjnej; Aktualnie dostępne programy, przetwarzające są napisane za pomocą instrukcji dostępnych w Systemie Komputera Biurowe­go—KB, który jest zaliczany do języków symbolicznych. Do­stępne programy przetwarzające dzielą się na trzy grupy:  do obliczeń z dziedziny statystyki matematycznej,   do obliczeń inżynieryjnych,    do przetwarzania danych. Poza tym maszyny systemu MERA 300 są wyposażone w testy dla jednostki centralnej oraz urządzeń wg jścia-wyjścia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)