UKŁAD SYGNALIZACYJNY

Zaleca się przy tym umieszczenie urządzenia sygnalizującego w pomieszczeniu, w którym pełniony jest -całodobowy dyżur. Obok : sygnalizatora należy umieścić zdalny wyłącznik zasilania ener­getycznego ośrodka w celu umożliwienia szybkiego przerwania . : dopływu prądu w razie pożaru. Układ sygnalizacyjny powinien być zasilany z sieci z możli- ‚ .wością automatycznego przełączenia na baterię’ akumulatorów w przypadku zaniku napięcia zmiennego.Ważnym elementem zabezpieczenia przeciwpożarowego jest podręczny sprzęt gaśniczy. Ze względu na rozbudowaną instala­cję elektryczną zaleca się stosowanie wyłącznie gaśnic śniegowych (C02), przy czym maksymalna odległość między gaśnicami nie powinna przekraczać 20 m. W celu zabezpieczenia przed skutka­mi wyładowań atmosferycznych, budynek, w którym zlokalizo- wany jest ośrodek, musi posiadać instalację piorunochronną.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)