URZĄDZENIA FOTOKOMPOZYCYJNE

Urządzenie fotokompozycyjne pozwala’ na zautomatyzowanie procesu wydawniczego i znaczne przedłużenie jego szybkości oraz wydajności.. Stosuje się je w ośrodkach powielających wyniki w”dziesiątkach. tysięcy kopii.W ośrodku używającym do drukowania wyników wyłącznie składanki wielowarstwowej urządzeniem pomocniczym jest de- kolator. Istnieje cała rodzina dekolatorów — od najprostszego, roz­dzielającego wydruki powstające W; formie kopii od oryginału, .przez dekolatory usuwające jednocześnie kalkę, aż do dekolato­rów,. które mogą rozdzielać oryginał i pięć . kopii. W tym przy­padku jednakże jest to składanka bezkalkowa.   Innym stosunkowo prostym urządzeniem dla opracowywania wyników jest obcinarka wydruków. Urządzenie to jest wyposażo­ne w nóż przycinający papier do żądanego formatu, sortownik kopii oraz rozdzielacz kalki. Wydajność tego urządzenia waha się, w zależności od typu, w granicach 6—14 tys. stron/h.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)