URZĄDZENIA MAŁEJ POLIGRAFII

Drukarka wierszowa może drukować wyniki na papierach jedno- i wielowarstwowych, umożliwiających otrzymanie dó pięciu kopii. Dla wielu, zastosowań jednak się-tp- okazać niewystar­czające. W. niektórych: dziedzinach.;gospodarki. wydruki potrzeb­ne są w ilościach przekraczających, możliwpści drukarki. Teore­tycznie można by sporządzać ipotrzebną liczbę kopii na drukarce,jednakże ze względu na wysoki koszt pracy komputera, był6by to nieekonomiczne. W takich przypadkach stosuje się albo kopiar­kę druków komputerowych, albo — jeżeli wymagana liczba kopii jest bardzo duża — urządzenia fotokompozycyjne.Zastosowanie kopiarki druków komputerowych eliminuje po­trzebę używania wielowarstwowych papierów do drukarek. Ko­piarka może powielać tabulogramy o .wymiarach 33X21 cm lub mniejsze w skali 1:1. Tabulogramy, o większych wymiarach mogą być sprowadzone do znormalizowanego formatu A4.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)