UŻYTKOWNICY KOMPUTERÓW

Użytkownicy komputerów serii ODRA 1300 mogą pisać progra- imy.w różnych językach programowania. Najczęściej .używanymi językami programowania są PLAN, COBOL, FORTRAN i AL­GOL.PLAN [34; 35] jest podstawowym językiem programowania dla komputerów serii ODRA 1300. Zasadniczą zaletą języka PLAN jest możliwość stosowania symbolicznego zapisu języka wewnętrz­nego \ komputera oraz automatycznego wyznaczania adresów in­strukcji i danych. Jeden zapis programu źródłowego, napisanego w języku PLAN, tłumaczony jest na jedną instrukcję lub stałą w kodzie wewnętrznym. Język PLAN jest rozbudowany o nastę­pujące systemy programów i, podprogramów:  system podprogramów wykonujących funkcje wprowa­dzania, wyprowadzania, rozmieszczania, konwersji i kontroli danych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)