W ARCHIWUM NOŚNIKÓW

Przy .użytkowaniu’komputera w systemie abonenckim, wsa­dowym  przetwarzanie następuje w kompute­rze, a wprowadzanie informacji oraz uzyskiwanie wyników odby­wa się u użytkownika. Użytkownik ponadto inicjuje zdalnie pracę programów. Tym samym może on pracować w systemie abo­nenckim końwersacyjnym. Proces-użytkowania-w takich syste­mach wymaga specjalnie przygotowanej dokumentacji eksploata­cyjnej.  Z procesem kompletacji i przetwarzania łączy się konieczność prowadzenia i aktualizacji następujących archiwów archiwum magnetycznych nośników informacji.W archiwum nośników magnetycznych najtrudniejszym pro­blemem jest z reguły organizacja biblioteki taśm magnetycznych. Podstawowymi wymaganiami stawianymi tej bibliotece są:   prowadzenie     dokumentacji  użytkowania taśm, określającej zawartość każdej szpuli’ w danym czasie, dla stwierdzenia, w jakim charakterze daną taśmę można wykorzystać,  prowadzenie dokumentacji ruchu taśm.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)