W KAŻDYM GRAFIE

W każdym takim grafie wyodręb­nia się dwa szczególne węzły symbolizujące regułę początkową i końcową — do pierwszego z nich nie wchodzi żadna krawędź, drugi zaś nie posiada krawędzi wychodzących. Pozostałe węzły sieci działań algorytmu przedstawia się w po­staci rombów i prostokątów. Prostokąty symbolizują operatory, romby zaś — predykaty. Intuicyjnie przez pojęcie operatora rozu­mie się bezwzględną czynność, jaką należy wykonać, np.. dodać dwie liczby, wydrukować tekst, przeczytać dane. Natomiast pre­dykatem jest warunek, który w zależności od konkretnej sytuacji może być spełniony lub nie spełniony. Mówi się wówczas, że war­tością predykatu jest odpowiednio prawda lub fałsz.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)