W PRZYPADKU JĘZYKÓW PROBLEMOWYCH

Należy podkreślić, że wymienione typy’języków symbolicz­nych są najczęściej stosowane’ w- programowaniu minikom­puterów. Do grupy (2) i (3) należą ‚języki.bardziej• – dostosowane do- programowania określonych procedur przetwarzania, lecz z więk­szym lub mniejszym uwzględnieniem cech charakterystycznych komputera czy algorytmów z danej dziedziny poświęconym oprogramowaniu kompu­terów.Języki programowania grupy (2) i (3) znajdują zastosowa­nie w minikomputerach do programowania,specjalistycznych zagadnień głównie z zakresu obliczeń naukowo-technicznych lub w pracy w reżimie konwersacyjnym.  W przypadku języków problemowych ich postać jednak w dość znacznym stopniu odbiega od wersji wzorcowych przewi­dzianych dla dużych komputerów, obfitując, w liczne uproszcze­nia będące wynikiem ograniczeń natury technicznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)