W TRAKCIE WYKONYWANIA

W trakcie wykonywania mogą pojawiać się różne nieprzewidziane zdarzę— ‚nia, takie jak: zerwanie taśmy, brak danych, nadmiar itp. W sy­stemie liczącym potrzebny jest pewien mechanizm „czuwający” nad całością sytuacji. Mechanizmem takim jest program, zwany systemem operacyjnym. System operacyjny traktowany jest jako ogniwo pośrednie (pomost łączący) między systemem liczącym a użytkownikiem .Tak więc z pragmatycznego punktu widzenia użytkownika, najistotniejszym aspektem systemu operacyjnego jest sposób ko­munikowania się użytkownika z tym systemem. Podobnie jak przy dowolnej innej komunikacji/ tu również niezbędny jest pewien język.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)