W ZAKRESIE PRZYDZIAŁU URZĄDZEŃ

W zakresie przydziału urządzeń zewnętrznych dla programów),   redagować , i kompilować programy.Ponadto wersje dyskowe systemów GEORGE l i 2 mogą fakturować, czyli sporządzać rachunki. należności za przebieg każdego programu. System operacyjny GEORGE 2 realizuje za­dania metodą pracy pośredniej (off-line). Praca pośrednia w po­ważnym stopniu redukuje przestoje jednostki centralnej, unie­zależniając, ją od znakowych urządzeń zewnętrznych.Dla. dużych konfiguracji komputerów serii ODRA 1300 prze­znaczone są systemy operacyjne GEORGE 3 i GEORGE 4. Oprócz automatycznego wykonywania instrukcji operatorskich wykonu­ją one inne, znacznie bardziej skomplikowane funkcje. W szcze­gólności pozwalają one zrealizować zdalne przetwarzanie danych wielodostęp.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)