W ZALEŻNOŚCI OD JĘZYKA PROGRAMOWANIA

W zależności od konkretnego języka programowania, struk­tury te definiuje W sposób mniej lub bardziej skomplikowany. Niżej zostaną podane nie formalne definicje tych struktur, lecz intuicyjne ich wyjaśnienia.Tablica jest to .uporządkowany zbiór wartości tego . samego typu. Poszczególne elementy tego zbioru są identyfikowane za pomocą tzw. indeksów. Przykładem tablicy jest wektor liczb cał­kowitych, macierz wartośęi logicznych itp. Żapis jest to również uporządkowany zbiór wartości różnych typów. Elementy tego zbioru, nazywane polami,. są identyfiko­wane poprzez tzw. kwalifikowanie lub desygnowanie, tzn. podaje się nazwę zapisu, a po kropce nazwę pola.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)