WARSZTATY

Pomieszczenie kontroli dokumentów źródłowych i wyników przetwarzania ma charakter typowo biurowy. Ze względu na duży ruch (przepływ materiałów, klienci),- jego powierzchnia powinna być nie mniejsza niż wynika to z normatywu 5 m* na osobę. Istot­ne znaczenie ma właściwy kształt pomieszczenia i .dobre równo­mierne oświetlenie.Warsztaty (elektroniczny 1 mechaniczny) powinny być zlokali­zowane w bezpośredniej bliskości sali komputerów i sali urzą­dzeń do przygotowywania maszynowych nośników informacji. Za­leca się klimatyzowanie tych pomieszczeń ze względu na częste ko­munikowanie się ich personelu z salami klimatyzowanymi. Zasto­sowanie klimatyzacji eliminuje potrzebę budowy śluz powietrz­nych między każdym z warsztatów a odpowiednio salą kom– puterów oraz salą przygotowywania maszynowych nośników in­formacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)