WIĘKSZOŚĆ ISTNIEJĄCYCH KOMPILATORÓW

Większość istniejących kompilatorów umożliwia przeprowa­dzenie takiego testowania maszynowo. Określa” się to mianem „śledzenie” programu. Testowanie takie dowodzi jednak co naj- . wyżej braku błędów w programie, nie dowodzi zaś jego popraw­ności. Dowodzenie poprawności programu w sposób matematycz­ny po raz pierwszy zaproponował McCarthy w 1961 r., a później w roku 1966 Naur zaproponował metodę obrazów migawkowych (ang. generał snapshots). Natomiast Floyd opracował w’1967 r. taką technikę dowodu poprawności programu, która uwzględniała konstrukcje języka programowania. W tym – celu w różnych punktach programu (np. przed każdą * jednostką syntaktyczną) umieścił pewne stwierdzenia określające niezmiennicze własności wielkości używanych w programie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)