WYBÓR WARIANTU

Wybór jednego z^ powyższych wariantów postępowania zależy od szeregu czynników, spośród których jako najważniejsze wy­mienić można stopień specjalizacji przyszłego ośrodka i zakres jego zadań produkcyjnych oraz przewidywany rozwój bazy sprzę- towo-obliczeniowej.Tryb opracowywania dokumentacji projektowej ośrodka obliczeniowego jest zgodny z zasadami obowiązującymi przy projektowaniu wszelkich inwestycji. W całości prac projektęwych moż­na wyróżnić typowe fazy, jakimi są opracowywanie założeń tech­niczno-ekonomicznych oraz projektu technicznego. Założenia tech- i niczńo-ekonomiczne dla nowo budowanego ośrodka obliczeniowe- . : go mają szczególne znaczenie, gdyż w trakcie ich opracowywa- . nia dokonuje się wyboru rodzaju i wielkości przyszłego ośrodka.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)