WYPOSAŻENIE OŚRODKA

Ośrodek musi być zatem wyposażony w niezbędne do tego celu urządzenia, tj. wózki do transportu taśm i pakietów dysków, stojaki do czasowego przechowywania nośników magnetycznych, kosze do przenoszenia taśm itp.  Podobne sposoby przenoszenia i przechowywania ‚stosowane są również w przypadku pakietów dyskowych. .Dostarczane, przez producenta pakiety dysków pakowane są standardowo w. pyłoszczelną kasetę, pozwalającą na przenoszenie \i magazynowanie pakietów dysków oraz zabezpieczającą pakiet od wpływów zewnętrznych. Pakiet dyskowy wyjmowany jest z ka­sety jedynie w momencie jego użycia na sali komputerowej. W za­leżności od potrzeb magazynuje się pakiety dysków w przystoso­wanych do tego celu szafach . Wymiary szafy są nastę­pujące: długość 900 mm, wysokość 1100 mm, głębokość 450 mm.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)