WYŻSZE KONDYGNACJE

Na wyższych kondygnacjach powinny być zlokalizowane po­zostałe pomieszczenia nie; związane bezpośrednio z procesem technologicznym przetwarzania danych.  Następnym’problemem wymagającym prawidłowego rozwią­zania jest zagadnienie dróg transportu sprzętu informatycznego. Poszczególne moduły komputeradostarczane są użytkownikowi w skrzyniach, które rozpakowuje się dopiero na miejscu ich .przyszłej eksploatacji. Zapewnienie dostatecznego dostępu do . miejsca montażu. wymaga dwuskrzydłowych drzwi wzdłuż ca­łej drogi transportu skrzyń wewnątrz budynku. Szerokość drzwi powinna być nie mniejsza niż 1,5 m, natomiast szerokość kory­tarzy (biorąc pod uwagę skręty) nie mniejsza niż 2 m.Instalacja komputera oraz pozostałych urządzeń w pomiesz- : czeniach technologicznych ośrodka obliczeniowego wiąże się z ko­niecznością stoso\yania specjalnych elementów i rozwiązań archi­tektonicznych, umożliwiających przeprowadzenie wszelkich in­stalacji zasileniowych i klimatyzacyjnych, wytłumienie wnętrz,właściwe oświetlenie, ochronę przeciwpożarową itp.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)