ZADANIE NUKLEONU SYSTEMU

Zadaniem nukleonu systemu operacyjnego jest zapewnienie takiej niepodzielności. Dokonuje się tego w ten sposób, że wszyst­kie (specyficzne) instrukcje, które służą do synchronizacji proce­sów, nie są na ogół instrukcjami maszynowymi lecz odpowied­nimi odwołaniami do podstawowego procesu systemu operacyj­nego. Jeśli proces ten (monitor lub nukleon) wykonuje jakąkol­wiek operację, to żadne inne operacje nie są wykonywane, wszyst­kie procesy czekają na  zakończenie pracy nukleonu, gwarantu­jąc w ten sposób niepodzielność operacji. Jak widać z powyższego, do układania programów procesów potrzebny jest język progra­mowania zawierający pewhe dodatkowe mechanizmy w porów­naniu z językami przeznaczonymi do układania programów użyt­kowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)