ZAKOŃCZENIE PROJEKTOWANIA

Zakończenie projektowania systemu lub jego części umożli­wia rozpoczęcie wdrażania przewidzianych w nim zmian organi­zacyjnych w przedsiębiorstwie, a . następnie zapoczątkowanie wstępnej eksploatacji systemu na danych rzeczywistych, z wy­korzystaniem komputera.. Po pomyślnym zakończeniu eksploatacji wstępnej rozpoczy­na się normalna bieżąca eksploatacja systemu i całego ośrodka obliczeniowego i stopniowo osiąga się docelową zdolność usługową.W toku dalszej pracy analizuje się i ciągle udoskonala funk­cjonowanie systemu informatycznego, rozszerza zastosowanie elek- tronicznej techniki obliczeniowej na dalsze dziedziny lub próbie- my. Decyzje o ewentualnej modernizacji, sprzętu należy bezwa­runkowo skonsultować z jego dostawcami., Sprzęt powinien być w sposób ciągły konserwowany — istotnym problemem, jest .więc zaopatrywanie ośrodka w. części zamienne i materiały eksploata­cyjne, należy korzystać z oryginalnych części zamiennych zale­canych przez producenta sprzętu, z którym trzeba być w stałym kontakcie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)