ZAKRES ZASTOSOWANIA PROJEKTÓW

Powtarzalne projekty ośrodków obliczeniowych przeznaczone dla szerokiego kręgu potencjalnych użytkowników systemów kompu­terowych, powinny posiadać uniwersalny charakter, spełniając wymogi szerokiego kręgu inwestorów. Wprowadzenie przyszłego użytkownika w zagadnienia orga­nizacji i technologii pracy w ośrodku pozwala na określenie i do­branie przez niego najodpowiedniejszej do zadań struktury orga­nizacyjnej i — w konsekwencji —na. dobór i układ funkcjonalny pomieszczeń. Istotną sprawą jest również uwzględnienie w opra­cowaniu powtarzalnym rozwiązań umożliwiających rozwój ośrod­ka. Dotyczy to nie tylko powierzchni użytkowej przeznaczonej dla systemu komputerowego, zależnej od ilości zainstalowanych urzą­dzeń , ale również zagadnień: klimatyzacji, np. w, pomieszczeniach urządzeń przygoto­wujących maszynowe nośniki informacji (zapis na taśmie magne­tycznej, dyskach),zasilania energetycznego (wzrost poboru mocy),zaplecza. socjalnego (przyrost personelu),zaplecza magazynowego i archiwów (przyrost ilościowy nośników i materiałów eksploatacyjnych).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)