ZALICZANE PROBLEMY

Do zagadnień tej klasy,, jak już z samej nazwy wynika, zalicza się takie problemy, które charakteryzują się wielką liczbą danych zarówno wejściowych, jak i wyjściowych, natomiast algorytm przetwarzania jest zazwyczaj bardzo prosty. Algorytmy tej klasy zagadnień nie wymagają specjalnych badań o ich dokładności i zbieżności itd. Najczęściej są one for­mułowane w postaci poleceń werbalnych (warunkowych lub bez­warunkowych) tego typu, jak „przepisz zawartość rubryki A do­kumentu B do rubryki C w dokumencie D”, „jeśli pracownik X zatrudniony jest co najmniej 5 lat, to do jego zarobku doliczyć dodatkowo 5fl/o” itd. ‚ y Pierwszym językiem programowania, który specjalnie opra­cowano do zapisu algorytmów tego typu i który osiągnął duże znaczenie praktyczne jest język COBOL.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)