ZAPIS WARUNKÓW

Na polu oznaczo­nym „zapis warunków” symbolami tak i nie wskazuje się, które z warunków są spełnione, a które nie są spełnione; kreska pozio­ma oznacza, że dany warunek nie ma znaczenia. Na polu oznaczo­nym „wskazanie działań” symbolem X wskazywane są czynności, które mają być wykonane. Załóżmy na przykład, że problem • jest następujący: należy określić wysokość premii w zależności od płci, kwalifikacji i wieku pracownika. Mężczyźni mogą otrzymać premię w wysokości 5°/o, 10°/o, 15%, kobiety zawsze — 5%. Opis tego problemu w postaci decyzyjnej jest podany w tablicy 4.1. Np. trzecia reguła w tablicy  brzmi: „jeśli to jest mężczyzna (tak) i#nie jest wy­kwalifikowany (nie) i ma nie więcej niż 25 lat (tak), to należy się mu premia 5°/o’\ Przedstawiona pełna tablica decyzyjna zawiera wszystkie możliwe, reguły decyzyjne; jest ich w danym przypadku 8 = 2*.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)