ZARYS PROGRAMOWANIA UŻYTKOWEGO

Podstawowym językiem systemu MERA 300, który służy do bu­dowy programów użytkowych,’zwłaszcza z zakresu przetwarzania danych gospodarczych, jest język zwany Komputerem Biurowym KB, a dla wersji dyskowej przyjmuje on.nazwę KB-D. Konstruk­cja tego języka bazuje na, przedstawionym prz^omawianiu sy­stemu Komputer . Biurowy (Poziom 1), podziale , pamięci na16 re­jestrów roboczych R, które pełnią funkcje akumulatorów, i 256 re-r iestrów . pamięciowych. Długość rejestrów roboczych^,,wynosi 16 bajtów, zaś,pamięciowych—8. Przy transmisji tekstów zawartość jednego rejestru roboczego jest przesyłana do , dwóch kolejnych rejestrów pamięciowych, ponieważ każdy znak tekstu zajmuje 6 bitów,Szczegóły dotyczące trybu postępowania przy układaniu pro­gramów zawierają instrukcje obsługi i eksploatacji Komputerów Uiurowych systemu MERA300 [11; 30; 31; 38; 52; 53].

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)