ZARYS ZASAD PROGRAMOWANIA

Programowanie minikomputerów stanowi wyodręb­nioną dziedzinę działalności w ramach całokształtu prac związa­nych z budową i eksploatacją systemów informatycznych. Od­mienność ‚ parametrów, techniczno-eksploatacyjnych minikompu­terów,, a zwłaszcza relatywnie’. mała; pojemność pamięci opera­cyjnej i szybkość działania tych. maszyn , ogranicza możliwości, opracowywania dla nich skomplikowanych systemów operacyj­nych ’ oraz kompilatorów rozbudowanych wersji problemowych, języków, programowania. W rezultacie zarówno oprogramowanie- systemowe, jak i użytkowe sprzętu. minikomputerowego cha­rakteryzuje znacznie skromniejszy zakres w porównaniu z softwa- rem komputerów średnich i dużych. Inna jest też i jego forma,, która polega na częstszym stosowaniu w procesie programowania, języków ukierunkowanych maszynowo, lepiej dostosowanych do- indywidualnych cech minikomputera oraz mniej komplikujących, proces tłumaczenia na kod wewnętrzny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)