ZDOLNOŚCI SPECJALNE

Ze zdolnościami specjalnymi i stylami poznawczymi wiążą się nierzadko określone zainteresowania. Wyrażają się one w lepszym wybiórczym spostrzeganiu pewnych fragmentów rzeczywistości, w kon­centrowaniu na nich uwagi, w gotowości zajmowania się nimi przede wszystkim (w pierwszej kolejności), w ujawnianiu w tym obszarze szczególnej inwencji. Najłatwiej można obserwować przejawy zaintere­sowań w sytuacjach wyboru. Zainteresowania odgrywają ważną rolę w uczeniu się, sprzyjając jego wysokim efektom. Stąd w nauczaniu przywiązuje się dużą wagę do wywoływania i kształtowania zainteresowań uczniów, postulując, by wywołanie stosownych zainteresowań było pierwszym elementem postępowania dydaktycznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)