ŹRÓDŁA INFORMACJI I PORAD

Normatywy magazynowe dla części zamiennych ustala się głównie na podstawie wytycznych, zawartych w dokumentacji, eksploatacyjnej. Ścisły kontakt z dostawcami części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych oraz przestrzeganie trybu składa­nia i realizacji zamówień ułatwia pracę ośrodka. Podstawowe konsultacje dla _ kierownictwa przedsiębiorstwa mo­gą być przeprowadzone, jak już wspomniano, w każdym Zakła- ,. dzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, w branżowych ośrod­kach obliczeniowych, w jednostkach specjalizujących się w pro­jektowaniu systemów informatycznych, i technologii przetwarza­nia danych lub w ośrodkach obliczeniowych podobnych przedsię­biorstw czy instytucji. ŻĘTO udzielają porad w pełnym zakresie problemów wy­stępujących w procesie wdrażania elektronicznej techniki oblicze­niowej (z wyjątkiem problemów sterowania procesami technolo­gicznymi).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)