ZWOLENNICY FAŁSZYWYCH IDEI

Zwolennicy fałszywych idei po uznaniu ich za własne stają się fanatykami, zdolnymi niekiedy do popełniania zbrodni.Uznanie normy za własną nasila zgodne z nią działania podmiotu, służy więc idei, z której wywodzi się norma. W tym wyraża się społeczna szkodliwość internalizacji norm, które nie respektują warto­ści ogólnoludzkich. Z tego, co powiedzieliśmy, wynika, że internalizacja norm może być traktowana nie tylko jako cel oddziaływań wychowawczych, ale również jako środek (instrument) prowadzący do określonego celu.Jako środek traktujemy’ internalizację wówczas, gdy poprzez przyjęcie przez jednostkę określonych norm jako własnych chcemy nasilić zgodne z owymi normami jej działania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, mam na imię Amadeusz a to jest mój blog, który mam zamiar rozwijać. Z racji mojego zainteresowania tematami technicznymi takowe właśnie wpisy będą pojawiać się na blogu! Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)